קתדרה בשלישי

בית המדרש מציע סדרת שיעורי תורה בימי שלישי בבוקר,
בשפה האנגלית, במגוון נושאים בשיתוף עם מתנס גוש עציון – קתדרה.

בין המרצים המלמדים:
דבורה גלר, הרב ד"ר דוד הרבתר, שרה ג'ו בן צבי,
שרה טסלר ועוד רבים וטובים.

שיעורי יום שלישי מיועדים לנשים וגברים.

 

השיעורים מתקיימים בבית הכנסת ״תפארת אבות״ , ברחוב נצח ירושלים, אפרת

9:00-10:10 שיעור ראשון

קתדרה בשלישי
דבורה גלר
סמסטר ראשון: אוקטובר- פברואר
עיון תפילה - הרישא והסיפא
עיונים בתפילות הפחות נלמדות הפותחות ומסיימות את תפילת שחרית
נעיין בתפילות הפחות נלמדות מתוך תפילת שחרית בכדי להכיר את משמעותיהן בתפילות בודדות ואת מקומן בתוך סדר התפילה השלם ככלי להתחבר אל בוראינו. הקורס מיועד לנשים ולגברים. הקורס באנגלית.

מחיר התכנית:

135 ₪ לחודש
קתדרה בשלישי
שרה ג׳ו בן- צבי
סמסטר שני: פברואר- יוני
ציון לא נבנתה ביום אחד
גיבורי הציונות לאורך השנים
גיבורי הציונות - החל מעליית החסידים, תלמידי הבעל שם טוב, בשנת 1777 ועד להקמת המדינה והגשמת החלום הציוני. הקורס מיועד לנשים וגברים. השיעורים באנגלית.

מחיר התכנית:

135 ₪ לחודש

10:10-10:20 הפסקה

10:20-11:40 שיעור שני

קתדרה בשלישי
הרב ד"ר דוד הרבתר
אוקטובר- פברואר
מבראשית -
קולות מרובים בהשקפת התורה

מתוך עיון בטקסט של תחילת חומש בראשית נבין את מורכבות היהדות וזרמים השקפתיים שונים הנובעים ממנה.

הקורס מיועד לנשים וגברים.

מחיר התכנית:

135 ₪ לחודש
קתדרה בשלישי
שרה טסלר
מרץ-יוני
הנאום המשמעותי ביותר בתורה
קריאה פילוסופית של חומש דברים

האם אפשר לקרוא את התורה במבט פילוסופי? מה תורמים כלים אנליטיים ללימוד התורה? האם ניתן לבנות עליה אסכולה פילוסופית? הצטרפו אלינו למסע של קריאת התורה בעיניים חדשות משפינוזה ועד קירקגור.

הקורס מיועד לנשים וגברים.

מחיר התכנית:

135 ₪ לחודש

עבור כל שיעורי בית מדרש בקתדרה לימי שלישי

עבור כל שיעורי בית מדרש בקתדרה לימי שלישי |

עלות

210 ₪ לחודש

עבור כל שיעורי בית מדרש בקתדרה לימי שלישי ורביעי |

עבור כל שיעורי בית מדרש בקתדרה לימי שלישי ורביעי

עלות

250 ₪ לחודש