הרצאות קרובות

* פתוח לנשים וגברים

כ"ח בסיוון 27.6.22
על פרשת שבוע לבני הנוער, הרצאה להורים עם הרב ד"ר דוד הרבתר, (באנגלית)

In loving memory of
Suzanne and Irving Davis
Your reply is greatly appreciated (but not necessary for attendance) https://forms.gle/p4v1erGuXPTt6kNZ9

20:00
הקטורת 74 - בית משפחת טסלר
11/12/21, ז׳ טבת
בית הספר - כחוויה מחוללת מהפך

שיחה עם מחברי הספר ״לא בסיכון״
ד״ר מנחם גוטסמן ולאה גוטסמן

20:30
רב תכליתי אפרת