ימי עיון

סוכות בבית המדרש לנשים

הצטרפו לבית המדרש במפגשים בסוכות ברחבי אפרת והגוש

שעור לקראת ראש השנה

הצטרפו אלינו לשעור עם הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) לקראת ראש השנה

כה תשרי

11.09.23

תוכנית לימוד בתשעה באב

הצטרפו אלינו לשני שעורים העוסקים בענייני היום

ט' באב

27.07.23

שעור לקראת חנוכה

יש לי יום יום חג – קביעת יום הודעה פרטי, קהילתי, לאומי

ד' כסלו

אירוח בסוכה, שיעור וניגון

אירוח בסוכה, שיעור וניגון

הושענא רבה

ערב אחדות וניגון לנשות אפרת

שיחה וניגון לקראת הימים הנוראים

י"ד אלול

ימי עיון לימים הנוראים

הצטרפו אלינו לימי עיון והכנה לקראת הימים הנוראים

ימי ד' בבוקר

תוכנית לימוד לתשעה באב

בואו ללמוד איתנו בשיעור בעברית לתשעה באב

י' אב

שיעורים בחג השבועות

בואו ללמוד איתנו בחג השבועות עם מגוון שיעורים ומגוון מרצים.

ה׳-ו׳ סיוון